3/15/13

Program Menggilap Permata

Tarikh : Mac hingga Ogos
Masa : Selelpas Waktu
Sasraan Murid Tahun 6
Fasilitor : Semua  Murid Tahun 6

  
  
  

3/13/13

Program Motivasi Tahap 2

Tarikh : 13 Mac 2013
Hari : Rabu
Masa : 3.30 hingga 5.30 petang
Tempat : SK Bukit Bangkong (A)
Penceramah : En Jailani b Mohd Yunan