VISI DAN MISI

VISI SEKOLAH

SEKOLAH KEBANGSAAN BUKIT BANGKONG(A)
KEKAL TERBAIK 2014

MISI SEKOLAH
1. Memastikan murid cemerlang dalam kurikulum dan kokurikulum.
2. Membimbing murid dengan ilmu dan perubahan sikap ke arah kesejahteraan kendiri.
3. Memperkembangkan idea dan kreativiti yang berdaya saing.
4, Melengkapkan murid dengan sahsiah dan jati diri untuk ke institusi pendidikan tinggi.
5. Pengurusan pejabat yang berkesan

No comments:

Post a Comment